Action Audit

Zaawansowane analizy w Action Audit [aktualizacja]

Aleksander Niemczyk

Aleksander Niemczyk

15.02.2022

Zaawansowane analizy w Action Audit [aktualizacja]

System Action Plan, a moduł Action Audit w szczególności, rozwijają się bardzo dynamicznie w ostatnich miesiącach i niemalże każdego tygodnia wdrażamy usprawnienia oraz uruchamiamy nowe funkcje. Tak też jest w tym tygodniu.

Tym razem moduł audytów został wzbogacony o obszar tzw. Centrum raportów, czyli miejsce, z którego użytkownik będzie mógł rozpocząć analizę, jak również o dwa nowe i niezwykle przydatne raporty.

Raport wpływu pytań

Pierwszy raport Raport wpływu pytań (ang. Questions Impact Report) to kompletne studium na temat oddziaływania pytań na wyniki audytów za wybrany okres. Dzięki niemu jako manager(ka) otrzymasz wyczerpujacą informację, które pytania, a co za tym idzie, które aspekty audytów sprawiają najwięcej problemów. Mając tę wiedzę i pełen obraz dzięki dodatkowym trendom na przestrzeni całego obserwowanego okresu, można błyskawicznie zidentyfikować źródło problemu bez konieczności analizy wyników raportów jeden po drugim!

Wyobraź sobie ile czasu możesz oszczędzić i jak szybko będziesz w stanie przedstawić kompletną analizę najbardziej problematycznych aspektów objętych audytem.

Raport wpływu pytań

Raport wyników stref

Druga, siostrzana analiza właśnie wprowadzona w module Action Audit to Raport wyników stref (ang. Audit Area Results Report). Obrazuje skumulowane wartości ocen wprowadzonych przez audytorów od strony stref audytowych.

Podobnie jak w przypadku pierwszego raportu, tu również możesz obserwować strefy z najlepszym i najgorszym wynikiem w zadanym przedziale czasu. Dla każdej ze stref prezentowany jest trend, który dostarcza dodatkowych informacji na temat zmiany rezultatów w czasie.

Współpraca z klientami

Action Plan to rozwiązanie, które działa z powodzeniem u wielu producentów, głównie z branży automotive. Jedną z zasad, które przyjęliśmy na samym początku i której mocno trzymamy się nadal, jest słuchanie naszych klientów i gotowość do wdrażania rozwiazań, które mogą pomóc im w codziennej pracy. Dwa raporty opisane powyżej są tego namacalnym dowodem - w odpowiedzi na zapotrzebowanie przygotowaliśmy stosowne rozwiązanie, z którego mogą korzystać wszyscy użytkownicy Action Planu.

Zaledwie jedno spotkanie dzieli Cię od zaoszczędzenia 70% czasu, który poświęcasz na audyty

Zarezerwuj BEZPŁATNĄ, 30-minutową konsultację, podczas której dowiesz się, w jaki sposób Action Audit może sprawić, że Twoje audyty będą bardziej efektywne, a mniej problematyczne.