Action Audit

Audits in der Fertigungsindustrie

Charakterystyka produkcji

Charakterystyka produkcji

Produkcja i audytowanie to już niemalże nierozłączne pojęcia. Nie sposób wyobrazić sobie produkcji w nowoczesnej fabryce działającej na konkurencyjnym rynku, w której nie istnieje rozbudowany proces audytowy. Audyty są obecne na każdym etapie począwszy od zamawiania komponentów poprzez wytwarzanie półproduktów po wysyłkę do klienta wyrobów gotowych.

TODO Lorem ipsum dolor sit amet

TODO Lorem ipsum dolor sit amet

Audyty wykorzystywane w branży produkcyjnej

Audyty 5S i 6S - są nieocenionym narzędziem w każdej fabryce, a także w każdym mniejszym zakładzie produkcyjnym, gdyż jest to niezwykle efektywne narzędzie kontroli wszelkich obszarów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych dla większości organizacji średniej i dużej skali. Dowiedz się więcej

Audyty warstwowe procesu (LPA) - to rodzaj audytów procesów o różnej częstotliwości wykonywania, który jest realizowany na wielu poziomach organizacji, od inżyniera procesu po dyrektora zakładu. Dzięki dużej skuteczności audyty LPA stały się powszechnie stosowanym standardem w firmach produkcyjnych. Dowiedz się więcej

Audyty bezpieczeństwa - oprócz odpowiednich szkoleń, dbania o kulturę bezpieczeństwa, konserwacji i modyernizacji maszyn i urządzeń, audyty bezpieczeństwa stanowią jedno z najskuteczniejszych narzędzi jeśli chodzi o zapewnienie i utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy w zakładzie produkcyjnym. Dowiedz się więcej

Audyty wewnętrzne ISO - Konieczność przeprowadzania audytów wewnętrznych ISO jest narzucana przez jednostki certyfikujące wszystkim podmiotom ubiegającym się o ponowną certyfikację. Audyt wewnętrzny ISO to proces, podczas którego sprawdzane są wszelkie obszary organizacji opisane w stosownej normie ISO. Dowiedz się więcej

Action Audit dla branży produkcyjnej

Moduł Action Audit dostępny w oprogramowaniu Action Plan dostarcza wielu narzędzi niezbędnych przy planowaniu i realizacji audytów w branży wytwórczej.

TODO Lorem ipsum dolor sit amet

TODO Lorem ipsum dolor sit amet

TODO Lorem ipsum dolor sit amet

Action Audit dla branży produkcyjnej

Kluczowe korzyści z wykorzystania Action Audit w branży produkcyjnej

Ogólna poprawa jakości procesu audytów - przejrzyste harmonogramowanie, zaawansowane opcje konfiguracji, automatyczne przydzielanie audytorów oraz adresowanie działań korekcyjnych w połączeniu z dokładnymi raportami real time, skutkują ogólną poprawą jakości, przejrzystości i rzetelności procesu audytów.

Oszczędność czasu - z informacji uzyskanych od aktualnych użytkowników aplikacji wynika, iż osiągają oni między 60 a 80 procent oszczędności czasu, który dotychczas poświęcali na obsługę procesu audytowego.

Większe zaangażowanie załogi - dysponując narzędziem, dzięki któremu audytorzy mogą zrealizować audyt z komputera, tabletu i telefonu, a osoby odpowiedzialne za działania korekcyjne mają dostęp do wyczerpujących informacji na temat niezgodności, zwiększa się zaangażowanie całej załogi i następuje poprawa skuteczności współpracy międzywydziałowej.

Korzyści wtórne - mając odpowiednio zaplanowany i rygorystycznie egzekwowany system prowadzenia audytów nie sposób nie wspomnieć o szeregu korzyści wtórnych, w tym: poprawie jakości produktów, mniejszej liczbie reklamacji, poprawie kluczowych wskaźników produkcji czy zwiększeniu satysfakcji klienta.

Wie startet man Action Audit in 3 Schritten?

Schritt 1

Klicken Sie auf den unten stehenden Link und füllen Sie ein kurzes Formular aus, in dem Sie gebeten werden, einige grundlegende Parameter für die Audits in Ihrem Unternehmen anzugeben.

Schritt 2

Einer unserer Spezialisten wird Sie kontaktieren und Sie werden gemeinsam ein Online-Meeting vereinbaren, um herauszufinden, inwieweit sich Action Audit in Ihrem Unternehmen bewähren kann.

Schritt 3

Aufgrund der Informationen aus dem Formular und dem Gespräch bereiten wir das Action Audit speziell für Sie vor und stellen es Ihnen bis zu 60 Tage lang zum kostenlosen Testen zur Verfügung!