Action Audit
Action Audit dla szkół i uczelni

Darmowe narzędzie dydaktyczne
dla Szkół i Uczelni

Prowadzisz zającia z zarządzania produkcją, procesami, jakością lub o podobnej tematyce? Action Audit to doskonałe narzędzie uzupełniające wiedzę teoretyczną

Komu dedykowane jest to rozwiązanie?

Narzędzie dydaktyczne dla kierunków związanych z zarządzaniem produkcją

W ślad za oczekiwaniami i zapotrzebowaniem rynku oraz rosnącą świadomością wykorzystania szczupłuch technik zarządania produkcją na popularności zyskują zajęcia, wykłady, a także całe kierunki studiów kształcące stydentów w zakresie lean manufacturing. Audyty, innowacje Quick Kaizen i praktyki ciągłego doskonalenia to kluczowe elementy niezbędne przy wdrażaniu metodologii lean.

Jeśli zatem prowadzisz zajęcia z lean manufacuting, continuous improvement, quality management, metogologii Kaizen lub pokrewne tematycznie to zapewne zainteresuje Cię oferta jaką kierujemy do szkół oraz uczelni wyższych.

Action Audit to oprogramowanie, które uzupełni Twój program nauczania o praktyczne zastosowanie omawianych narzędzi lean.

Narzędzie dydaktyczne dla kierunków związanych z zarządzaniem produkcją

Proponowane bloki tematyczne

Audytowanie

- korzystając z Action Audit można zaprezentować, a także przećwiczyć wszelkie aspekty związane z audytowaniem od planowania i harmonogramowania (również audyty warstwowe LPA) poprzez przeprowadzenie audytu na tworzeniu raportów i wyciąganiu wniosków skończywszy.

Innowacje Quick Kaizen

- oprogramowanie posiada niezwykle zaawansowany moduł gromadzenia, oceny i wdrażania pomysłów innowacyjnych Quick Kaizen w myśl zasady, że każda osoba w organizacji niezależnie od zajmowanego stanowiska może i powinna być źródłem innowacji.

Gemba Walk

- oprogramowanie umożliwia także wprowadzenie słuchaczy w zasady i filozofię jaka stoi za "audytami" Gemba Walk, a zwłaszcza w 3 główne reguły, czyli: 1) "Idź i zobacz", 2) "Zapytaj dlaczego" 3) "Szanuj ludzi". Dowiedz się więcej

Obsługa reklamacji / Poszukiwanie przyczyny źródłowej problemu

- baza wiedzy Action Audit zawiera szereg gotowych szablonów umożliwiających zaprezentowanie i przećwiczenie obsługi zgłoszenia reklamacyjnego lub poszukiwanie przyczyny źródłowej problemu w obarciu o arkusze A3, 8D, 5W2H czy QRQC

Cykl Deminga / PDCA

- korzystając z narzędzi dostępnych w systemie można zamodelować proces ciągłego doskonalenia w oparciu o Cykl Deminga, inaczej cykl PDCA, który jest jednym z najważniejszych sposobów podążania drogą nieustannej poprawy i który każdy uczęń czy student powinien znać. Dowiedz się więcej

Audyt dla przemysłu produkcyjnego

Audyt dla przemysłu produkcyjnego

Action Audit to wszechstronne narzędzie, którego centralnym elementem jest zaawansowany moduł audytowy umożliwiający wygodne przeprowadzanie audytów w wielu różnych konfiguracjach i z wykorzystaniem apliakcji mobilnej. To jednak nie wszystko. Oprogramowanie zapewnia również moduły m.in. do obsługi planów działań, wdrażania zmian inżynieryjnych czy kolekcjonowania, oceny i wdrażania pomysłów innowacyjnych Quick Kaizen. Z pomocą naszego oprogramowania:

  • [1] Wprowadzisz i będziesz administrować listą uczniów lub studentów w przejrzysty sposób

  • [2] Zdefiniujesz program nauczania w oparciu o gotowe komponenty m.in. listy kontrolne i szablony planów działań

  • [3] Przeprowadzisz ćwiczenia z poszczególnych tematów

  • [4] Zweryfikujesz postępy prac i ocenisz wyniki zadań

  • [5] Otrzymasz zestawienia wyników zadań studenów

Audyt dla przemysłu produkcyjnego

Kluczowe korzyści z wykorzystania Action Audit

Ciekawe i angażujące zajęcia

- Wykorzystanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej wprowadza nową jakość do programu nauczania czyniąc zajęcia ciekaszymi i bardziej angażującymi ucznia, słuchacza czy studenta.

Rzeczywiste przypadki użycia narzędzi lean

- Action Audit daje wiele możliwości odwzorowania rzeczywistych sytaucji i problemów występujących około produkcji. Dzięki temu studenci będą mogli zastosować zdobytą wiedzę w wirtualnym środowisku bez ryzyka spowodowania szkód czy wygenerowania strat.

Przewaga konkurencyjna

- w większości przypadków zagadnienia związane z <i>lean manufacturing</i> i <i>continuous improvement</i> są przedmiotem płatnych studiów podyplomowych raczej niż studiów dziennych. Na konkurencyjnym rynku fakt wykorzystywania innowacyjnego oprogramowania jako narzędzia dydaktycznego może okazać kluczowy w walce o klienta.

Monitorowanie postępu nauki

- Zintegrowane mechanizmy monitorowania postępu przyswajania programu nauczania oraz wgląd w szczegóły wykonania ćwiczeń ułatwią i przyspieszą ocenę ucznia lub studenta.

Jak uruchomić Action Audit w 3 krokach?

Krok 1

Kliknij w link poniżej i wypełnij krótki formularz, w którym poprosimy Cię o kilka podstawowych informacji na temat planu zając i wykłądanego programu.

Krok 2

Jeden z naszych specjalistów skontaktuje się z Tobą, a na spotkaniu online określone zostaną parametry oprogramowania i zasady współpracy, w tym zapisy umowy o nieodpłatnym udostępnieniu oprogramowania.

Krok 3

Grupa specjalistów wprowadzi niebędne dane i zastosuje odpowiednią konfigurację, a po uruchomieniu Ty i Twoi studenci będziecie mogli korzystać z ich wsparcia.

Załóż darmowe konto

lub

Zarezerwuj Spotkanie