Action Audit

Oprogramowanie do audytów typu Gemba Walk

Gemba Walk

Gemba Walk

Gemba (w krajach azjatyckich jako Genba) to japoński termin oznaczający "rzeczywiste miejsce". W produkcji, Gemba to po prostu hala fabryczna.

Gemba Walk odbywa się w formie spaceru management'u przez halę produkcyjną i po biurach. Podczas spaceru kierownictwo obserwuje pracę, procesy, wydajność, a także pomaga w rozwiązywaniu problemów.

Gemba Walk można przeprowadzić na różnych poziomach organizacji i z różną częstotliwością, dlatego można w nim zastosować podstawowe zasady harmonogramowania znane z Warstwowych Audytów Procesów (LPA).

Gemba Walk


Jednym z niezwykle ważnych efektów, które ma spowodować zastosowanie Gemba Walk jest, aby kierownictwo było widoczne dla pracowników. Z punktu widzenia managementu Gemba Walk to przede wszystkim możliwość bezpośredniej obserwacji firmy i przyjrzenia się całemu procesowi produkcji. Z punktu widzenia pracowników oznacza szacunek dla nich i ich obowiązków. Ponadto Gemba Walk przyczynia się do usuwania barier i problemów przy pomocy kierownictwa.

Podczas spacerów Gemba warto pamiętać o trzech wskazówkach:

  • Idź i zobacz - regularna obserwacja pozwoli na zauważenie różnych problemów (które nie są dostrzegane na co dzień);

  • Zapytaj dlaczego - rozmowa z pracownikami i całościowe spojrzenie na proces może pomóc w identyfikacji i zdiagnozowaniu miejsc/części procesu, które można ulepszyć/poprawić;

  • Szanuj ludzi - Gemba Walk nie ma służyć wytykaniu błędów i znalezieniu winnych. Uwagę należy skupić na procesie i tak szukać słabych punktów, które można udoskonalić.

Gemba Walk to świetne narzędzie, dzięki któremu wszyscy skupiają uwagę na sercu firmy - hali produkcyjnej.

Gemba Walk w Action Audit

Gemba Walk w Action Audit

Wykorzystując oprogramowanie Action Audit audyty typu Gemba Walk wykonasz szybko, bez szkody dla Twoich innych obowiązków i w sposób ustandaryzowany. Możesz w tym celu zaplanować cykliczne audyty zgodnie z harmonogramem, ale również możesz wykorzystać nową funkcję dostępną w aplikacji mobilnej, czyli "Audyty ad-hoc".

Audyty natychmiastowe lub ad-hoc to funkcja, która fantastycznie nadaje się właśnie do przeprowadzenia spacerów Gemba. Dlaczego? Bo w pracy prezesa, dyrektora zakładu czy innego członka kierownictwa fabryki czasem ciężko jest wygospodarować 30 minut czy godzinę na wykonanie Gemba Walk. Z drugiej strony, jak wynika z charakterystyki procesu opisanej w rozdziale powyżej, obecność kierownictwa na hali fabrycznej jest nieoceniona, konieczna i niezwykle potrzebna do osiągania coraz lepszych wyników. Dlatego możliwość wykonania audytu nantychmiast, bez uprzedniego tworzenia harmonogramu jest bezcenna.

Podobnie jak w przypadku audytów innego typu, również w Gemba Walk dostępne są zaawansowane możliwości konfiguracyjne, w tym:

  • możliwość tworzenia własnych list kontrolnych (gotowe listy kontrolne Gemba Walk również są do Twojej dyspozycji),

  • możliwość tworzenia wielowarstwowego harmonogramu Gemba Walk z różną częstotliwością i wieloma audytorami z różnych szczebli organizacji,

  • możliwość definiowania wielu grup audytorów oraz wykorzystania wielu skal oceny.

Po zakończeniu spaceru Gemba, w przypadku wykrycia niezgodności, system automatycznie przypisze osoby odpowiedzialne za akcje korekcyjne i przydzieli im zadania.

Gemba Walk w Action Audit

Kluczowe korzyści z wdrożenia Gemba Walk z wykorzystaniem oprogramowania Action Audit

Większa częstotliwość wykonywania Gemba Walk

- korzystanie zarówno z harmonogramu audytów, jak i z funkcji audytów ad-hoc przyczynia się do zwiększenia ilości i częstotliwości wykonywania audytów, co w efekcie powoduje uwolnienie prawdziwgo potencjału "spacerów" jakim jest poprawa efektywności fabryki poprzez obecność kierownictwa na hali.

Budowanie relacji kierownictwo-pracownicy

- częsta obecność kierownictwa na hali wśród osób, które faktycznie wykonują pracę przyczynia się do tworzenia relacji pomiędzy jednymi a drugimi i sprawia, że w organizacji zwiększa się świadomość, że wszyscy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, pracują na te same rezultaty.

Szybka identyfikacja problemów

- w każdym procesie, w tym produkcji, pozostawionym samemu sobie pojawiają się i pęcznieją problemy, błędy i inne sytuacje patologiczne, które z czasem rzutują negatywnie na wydajność i jakość procesu produkcyjnego. Dzięki Gemba Walk identyfikowanie problemów i podejmowanie działań w celu osiągnięcia poprawy odbywa się znacznie szybciej.

Jak uruchomić Action Audit w 3 krokach?

Krok 1

Kliknij w link poniżej i wypełnij krótki formularz, w którym poprosimy Cię o przedstawienie kilku podstawowych parametrów dotyczących audytów w Twojej firmie.

Krok 2

Jeden z naszych specjalistów skontaktuje się z Tobą i wspólnie umówicie spotkanie online, na którym przekonasz się jak Action Audit sprawdzi się w Twojej organizacji.

Krok 3

Na podstawie informacji z formularza i ze spotkania przygotujemy Action Audit specjalnie dla Ciebie i udostępnimy do darmowego testowania na 30, 45, a nawet 60 dni!