Action Audit

Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie

Quick Kaizen

Quick Kaizen

Japońskie słowo kaizen oznacza polepszenie, poprawę, zmianę na lepsze. Poza dosłownym tłumaczeniem, Kaizen to filozofia ciągłego doskonalenia, za pomocą małych, lecz systematycznych kroków (działań)

Koncepcja ta jest bardzo często wykorzystywana jako narzędzie Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Częstym sposobem wykorzystania filozofii Kaizen w firmie jest wprowadzenie systemu sugestii pracowniczych.

Wiąże się to z zaangażowaniem wszystkich pracowników w dążenie do doskonałości produkcji - każdy z pracowników, niezależnie od szczebla, może zgłaszać innowacyjne pomysły, które mają na celu poprawę/ulepszenie produkcji.

Quick Kaizen


Dużym zaangażowaniem powinna się również wykazać kadra zarządzająca, która musi być otwarta na zgłaszane pomysły i obiektywnie je oceniać pod względem zysków i kosztów.

Prawidłowo działający system Kaizen może przynieść firmie wiele korzyści. Przede wszystkim poprawa samego procesu produkcji i jakości wytwarzanych produktów i usług - to pracownicy niższego szczebla najlepiej wiedzą, co usprawniłoby ich pracę. Poza tym wdrażanie pomysłów pracowników może generować oszczędności, poprawić bezpieczeństwo i komunikację, a co za tym idzie wpłynąć pozytywnie na wizerunek firmy.

Quick Kaizen w Action Audit

Quick Kaizen w Action Audit

Dobrze zorganizowany system sugestii pracowniczych może pomóc w doskonaleniu produkcji i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Moduł Quick Kaizen w oprogramowaniu Action Audit został stworzony właśnie po to, by ułatwić działanie systemu sugestii pracowniczych. Jest to bardziej efektywne i wygodniejsze rozwiązanie niż papierowe formularze, czy listy pomysłów w Excelu.

 • Uporządkowana lista pomysłów -

  przejrzysty spis sugestii, dzięki któremu żaden ze zgłoszonych pomysłów “nie zginie”, a odpowiednie filtry pomogą w szybkim odnalezieniu danego pomysłu i sprawdzeniu m.in jego aktualnego statusu, sumy punktów, czy powodu odrzucenia.

 • Nowy pomysł -

  w kilku kliknięciach można zgłosić sugestię zarówno przez platformę WWW, jak i aplikację na telefonie. Wystarczy opisać problem i propozycję rozwiązania (z możliwością dodania zdjęć) oraz zaznaczyć jakiego działu dotyczy sugestia. Można również określić pomysłodawcę, osobę odpowiedzialną za realizację, a także priorytet pomysłu.

 • Gotowe raporty -

  w prosty sposób można sprawdzić podsumowanie pytań (w danym okresie czasu), raport kategorii, opóźnień, pomysłodawców, a także raport powodów odrzucenia.

 • System nagród -

  realizowanie pomysłów pracowniczych wzmacnia ich poczucie odpowiedzialności i sprawczości w procesie produkcyjnym. Odpowiedni system premiowy za najlepsze pomysły również pozytywnie wpłynie na kreatywność i chęć dalszego zgłaszania pomysłów, w celu otrzymania programu sugestii pracowniczych.

Moduł Quick Kaizen pomaga w prawidłowym działaniu systemu sugestii pracowniczych od zgłoszenia pomysłu, przez jego ocenę i realizację, a na końcu analizę wbudowanych raportów.

Quick Kaizen w Action Audit

KLUCZOWE KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU SUGESTII PRACOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM MODUŁU QUICK KAIZEN W ACTION AUDIT

Większe zaangażowanie wszystkich pracowników

- z Quick Kaizen sugestie pracownicze można zgłosić szybko i łatwo, dzięki aplikacji w telefonie/tablecie. Po zgłoszeniu pomysł widnieje od razu w systemie i praktycznie od razu można zacząć proces oceniania. Zachęca to pracowników do zgłaszania innowacji, co przekłada się na ich zaangażowanie w działania usprawniające pracę firmy.

Poprawa komunikacji w zespole

- system sugestii pracowniczych sprawia, że liczy się zdanie każdego z pracowników, a dzięki temu kadra zarządzająca może dostrzec ich zaangażowanie i wkład w doskonalenie pracy organizacji. Z Quick Kaizen przepływ informacji w firmie jest szybki, dzięki temu, że wszystkie wprowadzane dane, są od razu w systemie.

Redukcja kosztów i poprawa jakości produktu/usługi

- prawidłowo działający program sugestii pracowniczych generuje oszczędności i pozwala na ciągłe poprawianie jakości, dzięki wprowadzaniu nowych rozwiązań. Quick Kaizen pozwala na uporządkowanie pomysłów pracowników i panowanie nad ich realizacją. Dzięki temu program może działać sprawnie.

How to run Action Audit in 3 steps?

Step 1

Click on the link below and fill out a short form in which we will ask you to present a few basic parameters regarding audits in your company.

Step 2

One of our specialists will contact you to arrange an online meeting to see how Action Audit will work in your organization.

Step 3

Based on the information from the form and the meeting, we will prepare an Action Audit especially for you and make it available for free testing for 30, 45 or even 60 days!