Action Audit

Audits in der Gastgewerbebranche

Hotelarstwo

Branża hotelarska

Hotelarstwo to jedna z bardziej konkurencyjnych branż, w której nie ma wiele miejsca na pomyłki czy niegociągnięcia. W tak wymagajacym środowisku dbałość o utrzymanie najwyższych standardów i regularna kontrola są raczaej koniecznością, a niżeli opcją.

Pandemia uczyniła sytuację branży hotelarskiej jeszcze trudniejszą. Wielu nie przetrwało jub nie przetrwa tej próby, a niemaże wszystkie jednostki nadal borykają się ze skutkami lockdownów. Szcuje się, że powrót do stany sprzed pandemii potrwa jeszcze kilka lat, jeśli w tym czasie nie nastąpią inne nieprzewidziane wydarzenia. Ogónie mówiąc: łatwo już było i hotelarze muszą nauczyć się stawiać czoła coraz to nowym wyzwaniom.

Tym bardziej ważne jest uzyskanie przewagi nad konkurencją m.in. poprzez utzymanie wysokich standardów obsługi gości hotelowych. Jednym z narzędzi służącym do osiądnięcia i utrzymania wysokiej jakości usług jest dobrze przemyślany i zaplanowany oraz rygorystycznie egzekwowany proces audytowy, najlepiej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi online i mobile takich jak Action Audit.

W następnym rozdziale znajduje się kilka rodzajów audytów dostępnych w oprogramowaniu Action Audit, a wykorzystywanych w horelarstwie obszarach takich jak:

  • recepcja i meldowanie się
  • czystość pokoju i łazienki
  • profesjonalizm obsługi
  • czystość kuchni i jakość potraw
Branża hotelarska

Audyty wykorzystywane w branży hotelarskiej

Kontrola jakości - są nieocenionym narzędziem w każdej fabryce, a także w każdym mniejszym zakładzie produkcyjnym, gdyż jest to niezwykle efektywne narzędzie kontroli wszelkich obszarów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych dla większości organizacji średniej i dużej skali. Dowiedz się więcej

Audyty bezpieczeństwa - oprócz odpowiednich szkoleń, dbania o kulturę bezpieczeństwa, konserwacji i modyernizacji maszyn i urządzeń, audyty bezpieczeństwa stanowią jedno z najskuteczniejszych narzędzi jeśli chodzi o zapewnienie i utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy w zakładzie produkcyjnym. Dowiedz się więcej

Action Audit dla branży hotelarskiej

Action Audit dla branży hotelarskiej

Moduł Action Audit dostępny w oprogramowaniu Action Plan dostarcza wielu narzędzi niezbędnych przy planowaniu i realizacji audytów w branży wytwórczej.

TODO Lorem ipsum dolor sit amet

TODO Lorem ipsum dolor sit amet

TODO Lorem ipsum dolor sit amet

Action Audit dla branży hotelarskiej

Kluczowe korzyści z wykorzystania Action Audit w branży hotelarskiej

Ogólna poprawa jakości procesu audytów - przejrzyste harmonogramowanie, zaawansowane opcje konfiguracji, automatyczne przydzielanie audytorów oraz adresowanie działań korekcyjnych w połączeniu z dokładnymi raportami real time, skutkują ogólną poprawą jakości, przejrzystości i rzetelności procesu audytów.

Oszczędność czasu - z informacji uzyskanych od aktualnych użytkowników aplikacji wynika, iż osiągają oni między 60 a 80 procent oszczędności czasu, który dotychczas poświęcali na obsługę procesu audytowego.

Większe zaangażowanie załogi - dysponując narzędziem, dzięki któremu audytorzy mogą zrealizować audyt z komputera, tabletu i telefonu, a osoby odpowiedzialne za działania korekcyjne mają dostęp do wyczerpujących informacji na temat niezgodności, zwiększa się zaangażowanie całej załogi i następuje poprawa skuteczności współpracy międzywydziałowej.

Korzyści wtórne - mając odpowiednio zaplanowany i rygorystycznie egzekwowany system prowadzenia audytów nie sposób nie wspomnieć o szeregu korzyści wtórnych, w tym: poprawie jakości produktów, mniejszej liczbie reklamacji, poprawie kluczowych wskaźników produkcji czy zwiększeniu satysfakcji klienta.

Wie startet man Action Audit in 3 Schritten?

Schritt 1

Klicken Sie auf den unten stehenden Link und füllen Sie ein kurzes Formular aus, in dem Sie gebeten werden, einige grundlegende Parameter für die Audits in Ihrem Unternehmen anzugeben.

Schritt 2

Einer unserer Spezialisten wird Sie kontaktieren und Sie werden gemeinsam ein Online-Meeting vereinbaren, um herauszufinden, inwieweit sich Action Audit in Ihrem Unternehmen bewähren kann.

Schritt 3

Aufgrund der Informationen aus dem Formular und dem Gespräch bereiten wir das Action Audit speziell für Sie vor und stellen es Ihnen bis zu 60 Tage lang zum kostenlosen Testen zur Verfügung!