Action Audit

Oprogramowanie do audytów wewnętrznych ISO

Audyt ISO

ISO

Audyt ISO, w tym audyt wewnętrzny ISO, to proces, podczas którego sprawdzane są różne aspekty funkcjonowania organizacji takie jak: kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie, działania operacyjne, ocena efektów działania oraz doskonalenie. Jest on standardowym elementem zarówno procesu certyfikacji ISO, jak i późniejszej weryfikacji zgodności systemu zarządzania z założeniami standardu. Przeprowadzanie cyklicznych audytów wewnętrznych ISO stanowi również wytyczną, której spełnienie jest wymagane do uzyskania ponownej certyfikacji.

Podstawowym celem audytu wewnętrznego jest stwierdzenie, czy wszystkie obszary organizacji działają w zgodzie z wprowadzonym systemem zarządzania i czy stan obecny nie uległ degradacji od czasu uzyskania certyfikacji. Audyt wewnętrzny potwierdza także, czy działania prowadzone zgodnie z normami prowadzą do celów ustalonych przez organizację oraz czy cele te są skutecznie realizowane i na bieżąco aktualizowane.

ISO

Audyty wewnętrzne ISO w Action Audit

Audyty wewnętrzne ISO w Action Audit

Moduł Action Audit dostępny w oprogramowaniu Action Plan umożliwia planowanie i przeprowadzanie cyklicznych audytów wewnętrznych ISO, a także zapewnia szerokie możliwości konfiguracji, w tym:

 • definiowanie własnych list kontrolnych,

 • określanie grup audytorów oraz sposobu przydzielania ich do poszczególnych audytów,

 • dopasowywanie harmonogramu audytów do specyfiki i realiów organizacji.

Rozwiązanie Action Audit dostarcza funkcji pozwalających na przeprowadzenie audytów ISO zgodnie z normami:

 • ISO 9001 -

  system zarządzania jakością,

 • ISO 14001 -

  norma zarządzania środowiskowego,

 • ISO 45001 -

  standard bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zespół wysokiej klasy specjalistów pracuje nad rozbudową aplikacji o obsługę kolejnych standardów określonych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.

Audyty wewnętrzne ISO w Action Audit

Kluczowe korzyści z wdrożenia audytów wewnętrznych ISO z wykorzystaniem oprogramowania Action Audit

Ogólna poprawa jakości procesu audytów

- przejrzyste harmonogramowanie, zaawansowane opcje konfiguracji, automatyczne przydzielanie audytorów oraz adresowanie działań korekcyjnych w połączeniu z dokładnymi raportami real time, skutkują ogólną poprawą jakości, przejrzystości i rzetelności procesu audytów.

Oszczędność czasu

- z informacji uzyskanych od aktualnych użytkowników aplikacji wynika, iż osiągają oni między 60 a 80 procent oszczędności czasu, który dotychczas poświęcali na obsługę procesu audytowego.

Większe zaangażowanie załogi

- dysponując narzędziem, dzięki któremu audytorzy mogą zrealizować audyt z komputera, tabletu i telefonu, a osoby odpowiedzialne za działania korekcyjne mają dostęp do wyczerpujących informacji na temat niezgodności, zwiększa się zaangażowanie całej załogi i następuje poprawa skuteczności współpracy międzywydziałowej.

Korzyści wtórne - mając odpowiednio zaplanowany i rygorystycznie egzekwowany system prowadzenia audytów nie sposób nie wspomnieć o szeregu korzyści wtórnych, w tym: poprawie jakości produktów, mniejszej liczbie reklamacji, poprawie kluczowych wskaźników produkcji czy zwiększeniu satysfakcji klienta.

Jak uruchomić Action Audit w 3 krokach?

Krok 1

Kliknij w link poniżej i wypełnij krótki formularz, w którym poprosimy Cię o przedstawienie kilku podstawowych parametrów dotyczących audytów w Twojej firmie.

Krok 2

Jeden z naszych specjalistów skontaktuje się z Tobą i wspólnie umówicie spotkanie online, na którym przekonasz się jak Action Audit sprawdzi się w Twojej organizacji.

Krok 3

Na podstawie informacji z formularza i ze spotkania przygotujemy Action Audit specjalnie dla Ciebie i udostępnimy do darmowego testowania na 30, 45, a nawet 60 dni!