Action Audit

Oprogramowanie do audytów warstwowych procesu

Audyt Warstwowy Procesu

LPA

Audyt warstwowy procesu (ang. Layered Process Audit - LPA) to rodzaj audytu procesów o różnej częstotliwości wykonywania, który jest realizowany na wielu poziomach organizacji, od inżyniera procesu po dyrektora zakładu. Dzięki dużej skuteczności audyty LPA stały się powszechnie stosowanym standardem.

Główne założenie audytów warstwowych jest takie, że każdy pracownik niezależnie od zajmowanego stanowiska może, a nawet powinien, być uwzględniony w procesie przeprowadzania audytów. W przeciwieństwie do standardowego podejścia, w którym wykonywanie wszystkich audytów jest powierzone jednej, lub kilku zdefiniowanym grupom audytorów.

Dobrą praktyką przy tworzeniu harmonogramu audytów warstwowych jest ustawienie go w taki sposób, że z każdą warstwą rośnie zakres audytowanych zagadnień, a maleje częstotliwość wykonywanych audytów.

LPA

Audyty warstwowe procesu w Action Audit

Audyty warstwowe procesu w Action Audit

Moduł Action Audit dostępny w oprogramowaniu Action Plan dostarcza wielu narzędzi pomocnych przy planowaniu i realizacji audytów warstwowych procesu, czyniąc całe to przedsięwzięcie niezwykle łatwym do wdrożenia.

  1. Harmonogram, w którym manager audytów w kilka minut zaplanuje precyzyjnie plan audytów na każdej z warstw z zapewnieniem odpowiednich częstotliwości podejmowania działań kontrolnych. Harmonogram ten jest od razu przedstawiany w formie graficznej co pozwala uzyskać pełny obraz procesu i błyskawicznie zidentyfikować ewentualne niespójności.

  2. Zarządzalne listy kontrolne, w których poza wprowadzaniem pytań audytowych można w łatwy sposób określić, których warstw dotyczy dane pytanie. Łącząc tę funkcję z zaawansowanym harmonogramowaniem, organizacja jest w stanie skonfigurować nasze rozwiązanie w sposób, który spełnia w 100 procentach wszystkie wymagania.

  3. Dostępność narzędzia Action Audit - audyty warstwowe procesu produkcyjnego można wykonywać zarówno z komputera jak i tabletu oraz telefonu. Dzięki aplikacji mobilnej Pulse audytor przeprowadzi audyt wygodnie i nie tracąc czasu na przepisywanie wyników do arkusza. Wszystkie odpowiedzi, a także dokumentacja zdjęciowa niezgodności zostaną przekierowane w odpowiednie miejsce w ułamku sekundy.

Audyty warstwowe procesu w Action Audit

Kluczowe korzyści z wdrożenia audytów warstwowych procesu z wykorzystaniem oprogramowania Action Audit

Ogólna poprawa jakości procesu audytów

- przejrzyste harmonogramowanie, zaawansowane opcje konfiguracji, automatyczne przydzielanie audytorów oraz adresowanie działań korekcyjnych w połączeniu z dokładnymi raportami real time, skutkują ogólną poprawą jakości, przejrzystości i rzetelności procesu audytów.

Oszczędność czasu

- z informacji uzyskanych od aktualnych użytkowników aplikacji wynika, iż osiągają oni między 60 a 80 procent oszczędności czasu, który dotychczas poświęcali na obsługę procesu audytowego.

Większe zaangażowanie załogi

- dysponując narzędziem, dzięki któremu audytorzy mogą zrealizować audyt procesu produkcyjnego z komputera, tabletu i telefonu, a osoby odpowiedzialne za działania korekcyjne mają dostęp do wyczerpujących informacji na temat niezgodności, zwiększa się zaangażowanie całej załogi i następuje poprawa skuteczności współpracy międzywydziałowej.

Korzyści wtórne - mając odpowiednio zaplanowany i rygorystycznie egzekwowany system prowadzenia audytów nie sposób nie wspomnieć o szeregu korzyści wtórnych, w tym: poprawie jakości produktów, mniejszej liczbie reklamacji, poprawie kluczowych wskaźników produkcji czy zwiększeniu satysfakcji klienta.

Jak uruchomić Action Audit w 3 krokach?

Krok 1

Kliknij w link poniżej i wypełnij krótki formularz, w którym poprosimy Cię o przedstawienie kilku podstawowych parametrów dotyczących audytów w Twojej firmie.

Krok 2

Jeden z naszych specjalistów skontaktuje się z Tobą i wspólnie umówicie spotkanie online, na którym przekonasz się jak Action Audit sprawdzi się w Twojej organizacji.

Krok 3

Na podstawie informacji z formularza i ze spotkania przygotujemy Action Audit specjalnie dla Ciebie i udostępnimy do darmowego testowania na 30, 45, a nawet 60 dni!