Action Audit

Oprogramowanie do audytów bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo w fabryce

Bezpieczeństwo

"Bezpieczeństwo przede wszystkim" to nie tylko nic nie znaczący slogan, ale polityka poparta szeregiem zasad, prowadzona przez większość firm produkcyjnych. O tym jak ważnym aspektem działalności wytwórczej jest bezpieczeństwo, świadczą tablice informacyjne umieszczone przed coraz większą liczbą fabryk. Na tablicach nie ma informacji o wielkości produkcji, procencie braków czy liczbie reklamacji. Są za to informacje dotyczące kwestii BHP w zakładzie produkcyjnym, m.in.: ilość dni bez wypadku i data ostatniego wypadku.

Produkcja jest pełna zagrożeń, które wpływają na bezpieczeństwo pracowników: wysokie napięcie, ciężkie przedmioty, wysokie składowanie, substancje szkodliwe, ekstremalne temperatury, ruchome elementy czy szybko zmieniająca się aranżacja miejsca pracy. Wszystko to może prowadzić do wypadków powodujących uszczerbek na zdrowiu, a nawet utratę życia.

Bezpieczeństwo

Organizacje jednakże dysponują szeregiem narzędzi, które mogą w znacznym stopniu zmniejszyć wpływ zagrożeń na bezpieczeństwo pracowników:

  • Zastosowanie środków ochrony osobistej,

  • Szkolenia i zwiększenie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy,

  • Poprawa ergonomii stanowisk pracy,

  • Odpowiednie rozplanowanie hali produkcyjnej,

  • Regularne audytowanie standardów bezpieczeństwa.

Audyty bezpieczeństwa stanowią jedno z bardziej skutecznych narzędzi w zapewnieniu i utrzymaniu wysokich standardów bezpieczeństwa w fabryce.

Audyty bezpieczeństwa w Action Audit

Audyty bezpieczeństwa w Action Audit

Moduł Action Audit dostępny w oprogramowaniu Action Plan sprawdza się wyśmienicie jeśli chodzi o audytowanie bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym. Audyty BHP można realizować niezależnie poprzez wykonywanie tzw. Spacerów Bezpieczeństwa (ang. Safety Walk) jak również w ramach audytów 5S/6S.

Podobnie jak w przypadku audytów innego typu, również w przypadku audtów bezpieczeństwa dostępne są zaawansowane możliwości konfiguracyjne, w tym:

  • możliwość tworzenia własnych list kontrolnych,

  • możliwość budowania grup wielu audytorów,

  • możliwość harmonogramowania audytów, również na wielu warstwach.

Co ważne, wszelkie wykryte nieprawidłowości są natychmiast adresowane i przekazywane osobie odpowiedzialnej za realizację działań korekcyjnych. Audytor, wykorzystując telefon komórkowy, oprócz opisu sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, może dołączyć do audytu dokumentację zdjęciową.

Audyty bezpieczeństwa w Action Audit

Kluczowe korzyści z wdrożenia audytów bezpieczeństwa z wykorzystaniem oprogramowania Action Audit

Szybka identyfikacja sytuacji potencjalnie niebezpiecznych

- w przypadku bezpieczeństwa, zapobieganie wypadkom poprzez szybką identyfikację sytuacji potencjalnie niebezpiecznych jest szczególnie ważne. Brak izolacji na przewodzie wysokiego napięcia, rozlana ciecz na trakcie komunikacyjnym czy brak obudowy nad częścią ruchomą predzej czy później mogą doprowadzić do wypadku. Szybka eliminacja tego typu zagrożeń jest kluczowa dla zwiększenia bezpieczeństwa.

Poprawa kultury bezpieczeństwa w fabryce

- pracownicy skupieni na produkcji, zapewnieniu wysokiej jakości wyrobów i raportowaniu wyników często zapominają o kwestiach bezpieczeństwa. Regularnie przeporowadzane audyty realnie przyczyniają się do zwiększenia świadomości zagrożeń istniejących na stanowisku pracy oraz do poprawy kultury bezpieczeństwa całej organizacji.

Redukcja liczby zdarzeń wypadkowych i ich dotkliwości

- ostatecznym celem jest oczywiście poprawa stanu bezpieczeństwa w fabryce, którą można zmierzyć liczbą, częstotliwością i dotkliwością zdarzeń wypadkowych. Organizacje, które rzetelnie i rygorystycznie kontrolują wszelkie aspekty bezpieczeństwa mogą się pochwalić długimi, sięgajacymi kilku lat, okresami bez jakichkolwiek wypadków.

Jak uruchomić Action Audit w 3 krokach?

Krok 1

Kliknij w link poniżej i wypełnij krótki formularz, w którym poprosimy Cię o przedstawienie kilku podstawowych parametrów dotyczących audytów w Twojej firmie.

Krok 2

Jeden z naszych specjalistów skontaktuje się z Tobą i wspólnie umówicie spotkanie online, na którym przekonasz się jak Action Audit sprawdzi się w Twojej organizacji.

Krok 3

Na podstawie informacji z formularza i ze spotkania przygotujemy Action Audit specjalnie dla Ciebie i udostępnimy do darmowego testowania na 30, 45, a nawet 60 dni!