Action Audit

Oprogramowanie do audytów 5S/6S

Audyt 5S/6S

Audyt 5S/6S

O tym, jak nieocenionym narzędziem w każdej fabryce są audyty 5S świadczy ich ogromna popularność. Obecnie nie sposób jest spotkać organizacji, która nie ma wdrożonego procesu audytów 5S lub nie planuje jego wdrożenia. Dlaczego? Otóż jest to niezwykle efektywne narzędzie kontroli najważniejszych obszarów działań nie tylko zakładów produkcyjnych, ale i większości organizacji średniej i dużej skali.

Audyty 5S/6S, jak sama nazwa wskazuje, skupiają się na pięciu lub sześciu kategoriach. Pięć podstawowych kategorii to:

  • Seiri -> Sort -> Sortowanie
  • Seiton -> Set in order -> Systematyzacja
  • Seiso -> Shine -> Sprzątanie
  • Seiketsu -> Standarize -> Standaryzacja
  • Shitsuke -> Self-discipline -> Samodyscyplina

Kolejnym obszarem kontroli, który często jest uwzględniany w głównych kategoriach, a czasami stanowi odrębną kategorię jest Bezpieczeństwo, ang. Safety.

Poszczególne punkty 5S/6S powinny być realizowane w opisanej powyżej kolejności oraz z należytą dokładnością w trakcie przeprowadzania audytu.

Audyty 5S i 6S w Action Audit

Moduł Action Audit dostępny w oprogramowaniu Action Plan umożliwi Twojemu zespołowi rzetelne wykonanie audytu wykorzystując do tego listy kontrolne przygotowane na bazie najlepszych praktyk.

Podobnie jak w przypadku audytów innego typu, również w 5S i 6S dostępne są zaawansowane możliwości konfiguracyjne, w tym:

  • możliwość tworzenia własnych list kontrolnych,
  • możliwość definiowania wielu grup audytorów,
  • możliwość harmonogramowania audytów, również na wielu warstwach.

Omawiając moduł audytów należy także wspomnieć o rozbudowanych funkcjach raportowych, które przyspieszają analizę i pomagają w identyfikacji wąskich gardeł. Jednym zdaniem: "Action Audit to narzędzie niezbędne w pracy inżyniera jakości czy specjalisty ds. ciągłego doskonalenia."

Audyty 5S i 6S w Action Audit

Kluczowe korzyści z wdrożenia audytów 5S/6S z wykorzystaniem oprogramowania Action Audit

Ogólna poprawa jakości procesu audytów - przejrzyste harmonogramowanie, zaawansowane opcje konfiguracji, automatyczne przydzielanie audytorów oraz adresowanie działań korekcyjnych w połączeniu z dokładnymi raportami real time, skutkują ogólną poprawą jakości, przejrzystości i rzetelności procesu audytów.

Oszczędność czasu - z informacji uzyskanych od aktualnych użytkowników aplikacji wynika, iż osiągają oni między 60 a 80 procent oszczędności czasu, który dotychczas poświęcali na obsługę procesu audytowego.

Większe zaangażowanie załogi - dysponując narzędziem, dzięki któremu audytorzy mogą zrealizować audyt z komputera, tabletu i telefonu, a osoby odpowiedzialne za działania korekcyjne mają dostęp do wyczerpujących informacji na temat niezgodności, zwiększa się zaangażowanie całej załogi i następuje poprawa skuteczności współpracy międzywydziałowej.

Korzyści wtórne - mając odpowiednio zaplanowany i rygorystycznie egzekwowany system prowadzenia audytów 5S i 6S nie sposób nie wspomnieć o szeregu korzyści wtórnych, w tym: poprawie jakości produktów, mniejszej liczbie reklamacji, poprawie kluczowych wskaźników produkcji czy zwiększeniu satysfakcji klienta.

Jak uruchomić Action Audit w 3 krokach?

Krok 1

Kliknij w link poniżej i wypełnij krótki formularz, w którym poprosimy Cię o przedstawienie kilku podstawowych parametrów dotyczących audytów w Twojej firmie.

Krok 2

Jeden z naszych specjalistów skontaktuje się z Tobą i wspólnie umówicie spotkanie online, na którym przekonasz się jak Action Audit sprawdzi się w Twojej organizacji.

Krok 3

Na podstawie informacji z formularza i ze spotkania przygotujemy Action Audit specjalnie dla Ciebie i udostępnimy do darmowego testowania na 30, 45, a nawet 60 dni!