Action Audit

Aktualizacje i zmiany w Action Audit

Luty 2024

2024


Przeprojektowanie wyglądu aplikacji

Design
Aplikacja mobilna
Wer. 1.12.1

Układ i styl aplikacji uległy zasadniczym zmianom. Wierzymy, że nowy wygląd jest bardziej wyraźny i ujednolicony. Poniżej zamieszczono 5 zrzutów ekranu przedstawiających różne widoki aplikacji.

Przeprojektowane ekrany aplikacji

Oznaczenie działania jako niewykonanego

Funkcja
Platforma WWW

Funkcja jest dostępna w menu działania na widoku planu działań. Dzięki niej użytkownik może zasygnalizować właścicielowi planu działań, że dana aktywność nie została wykonana, gdyż np. już nie jest wymagana lub na danym etapie nieadekwatna.

Działanie niewykonane ma dla planu działań taki sam efekt jak gdyby było ukończone, czyli możliwa jest realizacja działań następujących po nim. Pod pewnymi warunkami możliwe jest przywrócenie działania do realizacji.

Harmonogram pracy organizacji

Funkcja
Platforma WWW

Funkcja umożliwia oznaczenie na widoku rocznym dni, w których organizacjia nie pracuje, np. w długi weekend lub zaplanowany shut down. W tych dniach, podobnie jak w święta i weekendu, zaplanowane audyty nie będą uruchamiane. W przyszłości konfiguracja pracy i przestojów ogranizacji będzie mogła zostać wykorzystana również w innych celach.

Widok harmonogramu pracy organizacji

Ujednolicenie języka w aplikacji Pulse i na platformie internetowej

Funkcja
Aplikacja mobilna
wer. 1.11.4

Wprowadzono funkcję, która ujednolica języka interfejsu użytkownika w aplikacji mobilnej Action Plan Pulse i na platformie internetowej. Zmiana wersji językowej w Pulse spowoduje natychmiastową aktualizację języka na platformie WWW. Mechanizm ten nie działa w drugą stronę. Ponadto zmiana języka na WWW nie nastąpi jeśli z aplikacją Pulse jest powiązanych więcej niż jedno konto użytkownika.

Dodanie brakującej kolumny w "Raporcie sumienności audytorów"

Poprawka
Platforma WWW

W wynikowym pliku XLSX eskportu Raportu sumienności audytorów zidentyfikowany został błąd polegający na braku kolumny z informacją o ilości audytów niewykonanych. Błąd ten został poprawiony.

Zwiększenie siły haseł

Zmiana
Platforma WWW

W trosce o bezpieczeństwo danych podjęliśmy decyzję o zwiększeniu wymagań minimalnych dla haseł użytkowników. Od teraz hasła użytkowników będą musiały składać się z co najmniej 8 znaków i zawierać co najmniej: 1 małą literę, 1 wielką literę, 1 cyfrę i 1 znak specjalny.

Styczeń 2024


Sugestie działań korekcyjnych z AI

Funkcja
Platforma WWW

Pierwsza z serii planowanych do wdrożenia funkcji wykorzystujacych sztuczną inteligencję. Korzystając z nowej funkcji, na podstawie pytania audytowego oraz obserwacji audytora, otrzymasz propozycje pięciu działań korekcyjnych.

Zobacz przykład wykorzystania AI przedstawiony na filmie.

Załączanie zdjęć do pliku eksportu planu działań

Funkcja
Platforma WWW

Wprowadzono funkcję umożliwiającą załączanie materiałów graficznych do pliku XLSX eksportu planu działań. Zdjęcia są umieszczone w drugiej zakładce arkusza kalkulacyjnego.

Oczywiście pozostawiona została opcja generacji plik bez zdjęć. Na poniższej grafice przedstawione jest okno potwierdzenia eksportu z 2 opcjami do wyboru: Tak, załącz zdjęcia i Nie, wyeksportuj tylko dane.

Okno potwierdzenia eksportu

Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za działanie korekcyjne

Funkcja
Aplikacja mobilna
wer. 1.11.2

Dotychczas, w przypadku wykrycia niezgodności, do jej rozwiązania wyznaczana była zawsze ta sama, określona w konfiguracji przepływu pracy osoba. Nowa funkcja umożliwia audytorowi wskazanie innej osoby do rozwiązania niezgodności.

Jako, że taka możliwość może okazać się niepożądana w niektórych przypadkach, wprowadziliśmy ograniczenia w dostępie do niej. Zmienić osobę odpowiedzialną może tylko użytkownik z rolą: Administrator, Manager Audytów lub z zestawem ról Audytor + Audytor Wiodący. Audytor Wiodący to nowa rola, którą dodaliśmy właśnie po to by rozróżnić audytorów, którzy mogą zmienić osobę odpowiedzialną od tych bez takiej możliwości.

Wnioskowanie o zmianę osoby odpowiedzialnej i zmianę terminu działania

Funkcja
Aplikacja mobilna
wer. 1.11.2

Dotychczas użytkownicy nie posiadający odpowiednich uprawnień nie mieli możliwości wnioskowania o zmianę osoby odpowiedzialnej lub o zminę terminu realizacji działania. Te 2 nowe funkcje zostały wprowadzone w aplikacji mobilnej.

Uwaga: Użytkownicy mający uprawnienia do bezpośredniej zmiany wartości pól Odpowiedzialny i Termin realizacji nie będą widzieć linków do otwarcia formularzy wniosków.

Samodzielna rejestracja konta

Funkcja
Platforma WWW

To funkcja skierowana do przyszłych użytkowników Action Audit. Pod adresem https://app.action-audit.com/users/sign_up znajduje się formularz po wypełnieniu, którego można samodzielnie założyć konto w systemie Action Audit i testować rozwiązanie przez co najmniej 30 dni.

Grudzień 2023

2023


Oznaczenia niezgodności jako od razu skorygowanej

Funkcja
Aplikacja mobilna
wer. 1.11.2

Funkcja umożliwiająca oznaczenie niezgodności jako od razu rozwiązanej została zaimplementowana w aplikacji mobilnej Action Plan Pulse.